„Aktywizacja młodzieży”
– szansa na lepszy start na rynku pracy

Projekt “Aktywizacja młodzieży” pomaga jego uczestnikom rozwinąć i podnieść własne kompetencje społeczne, czyli zdolność samodzielnego stosowania posiadanych umiejętności z uwzględnieniem wewnętrznego systemu wartości.

O projekcie

Obecnie na rynku pracy obok wiedzy teoretycznej, doświadczenia i umiejętności, ogromną rolę pełnią kompetencje społeczne czyli zdolność samodzielnego stosowania posiadanych umiejętności z uwzględnieniem zinternalizowanego systemu wartości.

Pracodawcy coraz częściej preferują pracowników potrafiących pracować w grupie, kreatywnych, szukających rozwiązań w sytuacjach trudnych. Dlaczego? Z punktu widzenia pracodawcy trening umiejętności miękkich pracownika jest o wiele trudniejszy, gdyż kompetencje te w dużej mierze wynikają z cech osobowości, z których część może być rozwinięta, ale niektóre treningowi nie podlegają. Łatwiej i taniej jest wzbogacić wiedzę nowego pracownika poprzez wysłanie go na szkolenia/ kursy.

Dlaczego kompetencje społeczne odgrywają aż tak ważną rolę?

Ich jakość świadczy bowiem o skutecznej współpracy z ludźmi. Współpracy opartej na jasnej, klarownej komunikacji, umiejętności radzenia sobie ze stresem, znajomości własnych mocnych stron i zasobów oraz rozwiązywania konfliktów w grupie. Osoby cechujące się wysokim poziomem kompetencji społecznych lepiej radzą sobie zarówno w pracy jak i życiu osobistym.

Projekt kierowany jest do

  1. osób powyżej 15 roku życia, uczących się na terenie woj. zachodniopomorskiego,

  2. osób uczących się, w ostatnich latach danego etapu edukacji,

  3. młodzieży w szczególnie trudnej sytuacji
    m. in. młodzież z pieczy zastępczej opuszczające pieczę, matki opuszczające pieczę, wychowankowie i absolwenci MOW, MOS, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, wychowankowie i absolwenci zakładów poprawczych, wychowankowie i absolwenci schronisk dla nieletnich, matki przebywające w domach samotnej matki, osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze

Cel projektu

Głównym celem projektu ,,Aktywizacja młodzieży” jest podniesienie kompetencji społecznych u młodzieży, powyżej 15 roku życia, uczących się na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Warsztaty stacjonarne i wyjazdowe

W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w cyklu 24 warsztatów oraz w dwudniowych zajęciach wyjazdowych prowadzonych przez certyfikowanych trenerów metody outdoor education.

Indywidualne wsparcie terapeutyczne

Uczestnicy zostaną objęci indywidualnym wsparciem psychologa / terapeuty / coacha / mentora.

Celem wsparcia jest pomoc młodzieży w dalszym wyborze ich ścieżki życiowej, pomoc w odnalezieniu się w ich aktualnej rzeczywistości oraz w zmierzeniu się z dysonansem powstającym na styku oczekiwań środowiska a postrzeganiem własnej osoby.

Wolontariat

Projekt przewiduje również zaangażowanie uczestników w aktywność społeczną w postaci wolontariatu.

Działanie to ma stanowić inspirację do podejmowania świadomych i celowych aktywności na rzecz społeczności,
a jednocześnie na rzecz dalszego rozwoju kompetencji społecznych w kontekście nieodległego wejścia na rynek pracy.

Miejsca realizacji

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Ryszewko 44
74-200 Pyrzyce

tel: 91 57 30 447
mosryszewko@gmail.com
www.mosryszewko.pl

Zespół Szkół Prywatnych Szkolna 13 w Goleniowie Sp z o.o.

tel: 91 407 10 75
sekretariat@szkolna13.pl
www.szkolna13.pl

XVI Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

ul. Dunikowskiego 1
70-123 Szczecin

tel: 91 482 19 06
lo16@miasto.szczecin.pl
lo16.szczecin.pl

Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Pyrzycach

ul. Młodych Techników 5
74-200 Pyrzyce

tel: 91 570 10 12
sekretariat@zscku.pl
zscku.pl

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka

ul. Kamienna 22
71-883 Szczecin

tel: 91 453 85 92
mow@miasto.szczecin.pl
mow-szczecin.edupage.org

Kontakt

Kierownik merytoryczny projektu

Agnieszka Walancik
a.walancik@aktywna-mlodziez.pl

Obsługa projektu

Aleksandra Rolnicka
a.rolnicka@aktywna-mlodziez.pl

Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
Sławęcin 62, 73-200 Choszczno

NIP: 5941548075, KRS 0000231655

projue-banner01